Proiectul Valori ale migranţilor, 2008

Complementar valului 2008 al European Values Survey, echipa pentru studiul valorilor românilor a iniţiat un sondaj în rândul românilor migraţi temporar sau definitiv în afara ţării. Am realizat un chestionar incluzând o (mică) parte din întrebările EVS2008, cărora le-am adăugat câteva pachete de itemi vizând teme specifice fenomenului migraţiei internaţionale. Am identificat migranţi utilizând reţelele sociale personale, forumurile românilor de pe Internet, asociaţiile de români din străinătate etc. Am vizat transmiterea chestionarului prin e-mail, autocompletarea acestuia, difuzarea sa de la un respondent la altul. Aşa cum era de aşteptat, majoritatea celor 612 răspunsuri primite în perioada mai-octombrie 2008 (în fapt 5 răspunsuri au sosit în noiembrie şi decembrie) provin de la absolvenţi de studii superioare sau studenţi. Am reţinut doar 589 de chestionare, cu restul având dificultăţi date de completarea online şi conversia dintr-un software în altul. Ele nu constituie un eşantion reprezentativ, dar sunt suficiente pentru a oferi informaţii în ce priveşte valorile sociale ale unor grupuri de migranţi. Acesta este motivul pentru care analizele pe care le realizăm se referă la astfel de subgrupuri care iau în considerare vârsta sau educaţia respondenţilor.

Intenționăm să comparăm migranții români cu românii aflați în România și cu cetățenii altor țări europene, dar și din lume (SUA, Canada, Israel etc.), care au răspuns întrebărilor sondajelor valorilor (EVS si WVS).

Rezultatele acestor comparații au început a fi făcute publice prin intermediul Newsletter-ului nostru.

Baza de date este disponibilă pentru uz academic aici.

 

Mulțumim pentru solicitudine tuturor celor 612 migranți români, de diferite vârste și etnii, aflați pe toate continentele locuite, ce au răspuns la întrebările sondajului nostru!

 

 

*** Proiectul a fost realizat în cadrul grantului de cercetare CNCSIS ID_56/2007. Un parteneriat cu Fundatia Soros a permis integrarea cercetării cu alte studii realizate în cadrul programului pentru migrație al organizației respective. Pentru comparații s-au utilizat și bazele de date ale sondajelor asupra migranților români realizate de Agentia pentru Strategii Guvernamentale, care a agreat să ne sprijine în acest sens.

*** În activitățile de pregătire a cercetării, membrii grupului român pentru studiul valorilor sociale au fost sprijiniți în partea de identificare a asociațiilor de români din străinătate și de Flavius Mihalache și de Alexandru Cernat.

*** Studiul a fost de asemenea sprijinit de către www.ro-image.eu, e-romania.co.uk, www.rombel.com, www.romanianstoronto.ca, www.it-si-ro.com, proDiaspora, www.romlux.org și probabil și de alte grupuri de discuții, asociații ale românilor din străinătate, site-uri web etc., pe care nu le-am identificat încă.