Activități: Teme Specifice

În ultimii ani, activitatea grupului s-a concentrat pe teme specifice. Acestea au determinat căutarea de granturi de cercetare care să le susțină. La finalul anilor 2000 ne-am îndreptat atenția către schimbarea valorilor sociale, privind România ca întreg, în context european. Una dintre concluziile analizelor din această perioadă ne-a purtat către a considera migrația internațională ca factor de schimbare a valorilor și vast experiment natural ce permite observarea determinanților contextuali ai schimbării. Aceasta este direcția de analiză pe care o accentuăm în prezent.

Grantul CNCSIS ID56/2007

CHANGES IN CONTEMPORARY EUROPEAN SOCIETIES/SCHIMBĂRI ÎN SOCIETĂȚILE EUROPENE CONTEMPORANE

Obiectivul central: 

Opțiuni metodologice:

Durata: 

 

Echipa: 

Rezultate:

MigVaSo:

SOCIAL CHANGE UNDER THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION/IMPACTUL MIGRAȚIEI INTERNAȚIONALE ASUPRA SCHIMBARII SOCIALE

 Obiectivul central: