Română‎ > ‎

Activități: Teme Specifice

În ultimii ani, activitatea grupului s-a concentrat pe teme specifice. Acestea au determinat căutarea de granturi de cercetare care să le susțină. La finalul anilor 2000 ne-am îndreptat atenția către schimbarea valorilor sociale, privind România ca întreg, în context european. Una dintre concluziile analizelor din această perioadă ne-a purtat către a considera migrația internațională ca factor de schimbare a valorilor și vast experiment natural ce permite observarea determinanților contextuali ai schimbării. Aceasta este direcția de analiză pe care o accentuăm în prezent.

Grantul CNCSIS ID56/2007
CHANGES IN CONTEMPORARY EUROPEAN SOCIETIES/SCHIMBĂRI ÎN SOCIETĂȚILE EUROPENE CONTEMPORANE


Obiectivul central
  • Cercetarea schimbărilor culturale în Europa contemporană, folosind atât perspective longitudinale (dinamice) cât și transversale (permit comparații între statele europene), accentuând situația României.


Opțiuni metodologice:
  • Analiză secundară de date, folosind baze de date substanțiale, în particular sondajele valorilor (EVS/WVS), care  prezintă avantajul de a include și România,  începând cu valul 1990-1993 (EVS/WVS  sunt singurele asemenea seturi de date  care includ și România, începând cu anii 1990). 
  • Analiza datelor de sondaj al migrației   circulare a românilor. Sondajul s-a desfășurat în 2008 și s-a bazat pe o versiune scurtă a chestionarului EVS din 2008, eșantionarea fiind una de oportunitate.


Durata

  •  Octombrie 2007 - Octombrie 2010 
 
Echipa

Rezultate:

MigVaSo:
SOCIAL CHANGE UNDER THE IMPACT OF INTERNATIONAL MIGRATION/IMPACTUL MIGRAȚIEI INTERNAȚIONALE ASUPRA SCHIMBARII SOCIALE


 Obiectivul central:

  • Explorarea relației dintre migrația internațională și schimbarea valorilor sociale: duce migrația la creșterea similitudinii între țările europene în ceea ce privește valorile sociale, participarea și satisfacția cu viața, rezultând, astfel, un grad mai mare de integrare instituțională? Mai multe detalii găsiți în secțiunea dedicată proiectului. 
Comments